maandag 21 januari 2008

Project Heemskerck

Sinds 2007 treedt Stichting Kroy op als rechtspersoon en adviseur van Cultureel Erfgoed Project Heemskerck. Kars Thaden is in 2007 officieel benoemd tot Commissaris van de Stichting. Zijn rol was volledig toegespitst op Project Heemskerck. Gelegen aan de Noorderhaven in Groningen werd hier door Kars Thaden een Deens transportschip uit 1901 tot replica verbouwd van het V.O.C. schip de Heemskerck waarmee Abel Tasman in de 17e eew Tasmaniƫ, Niew Zeeland en de Fiji eilanden heeft ontdekt. Het schip doet dienst als toeristische trekpleister maar fungeert ook als werkproject voor werkloze ambachtslieden en jongeren.

Project V.O.C. de Heemskerck
De bedoeling is om het schip V.O.C. de Heemskerck zodanig aan te passen dat bezoekers een kijkje kunnen nemen binnenin en zo kunnen ervaren hoe het vroeger moet zijn geweest op het V.O.C. schip waarmee Abel Tasman zijn ontdekkingsreizen heeft gedaan. Tijdens en na deze aanpassingswerkzaamheden willen we langdurig werklozen en jongeren de gelegenheid bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast willen we tijdens de werkzaamheden opnames maken voor een documentaire.

Waarom een V.O.C. schip? Ten eerste omdat we dit stukje cultuur historie willen behouden en doorgeven aan volgende generaties en ook omdat we buitenlandse en binnenlandse bezoekers actief willen betrekken met de (Noord) Nederlandse geschiedenis en identiteit. Dit project heeft voor Groningen en omstreken net zoveel historische waarde als het eiland Schokland in de Noordoostpolder dat op de lijst staat van UNESCO World Heritage. Ten tweede omdat het project op een hele toegangkelijke en centrale locatie in Groningen wordt uitgevoerd. Ten derde omdat er verder geen schepen in de Groningse wateren zijn die deze functie vervullen. Dus in de opzet is het al uniek. Ten slotte omdat andere culturele instanties, te denken valt aan het Groninger Museum, Scheepvaartmuseum vaak een te hoge drempel vormen voor werkloze jongeren om werkervaring op te doen.Helaas is Karsten Karl Wilhelm Thaden niet meer bij ons. Zijn erfgoed Project Heemskerck zal voortbestaan. Rust zacht Kars namens Stichting Kroy & Arte y Fusion
01-02-1939 te: Bremen, Duitsland

†10-01-2008 te: Groningen, Noorderhaven, Nederland